Cmentarz Centralni – zmarli

NAZWISKOIMIONANAZWISKO
PANIEŃSKIE
DATA
URODZENIA
DATA
ŚMIERCI
KWATERAUWAGIFOTO
GütschowC.W.

Berta
-

4-8-1836

1845
27-12-1901

1922
przy kwaterze 24 Anajstarszy nagrobek na Cmentarzu Centralny zachowany w pierwotnym miejscu.
Więcej informacji
Nagrobek małżeństwa Gütschow