Kalendarium historii Cmentarza Centralnego

mapa z 1899 r. z wyznaczonym terenem cmentarza (Haupt Friedhof)
mapa z 1899 r. z wyznaczonym terenem cmentarza (Haupt Friedhof)

O historii Cmentarza Centralnego napisano już całkiem sporo i w internecie (np. tu) i na papierze (patrz: bibliografia). Stwierdziłam w związku z tym, iż dla odmiany historię zapodam w postaci zarysu kalendarium, które z założenia nie ma formy zamkniętej. Oczywiście wszelkie zagadnienia dotyczące naszej nekropolii, opisy obiektów sepulkralnych, ciekawych miejsc, grobów znanych szczecinian oraz inne ciekawostki będą pojawiać się w odrębnych notkach. Wszystko po to, by zachęcić Was do spacerów po tym pięknym parku 😉

Na początek wyobraźcie sobie Szczecin końca XIX wieku. Miasto nie ma już statusu twierdzy, okalające go fortyfikacje są likwidowane. Wolne działki oddzielające dotychczas obszar Szczecina od jego przedmieść są w szybkim tempie zagospodarowywane. Na terenach zwolnionych przez garnizon powstają nowe dzielnice mieszkalne. Magistrat dąży do rozszerzania granic miasta. Gospodarka jest w fazie intensywnego rozwoju. Liczba mieszkańców systematycznie się zwiększa. Szczecin staje się metropolią, którą zarządza nadburmistrz Hermann Haken. Jak wygląda kwestia cmentarzy? Przykościelne od dawna nie są użytkowane (na mocy zakazu z 1802 r. dla miasta Szczecina). Od prawie 100 lat funkcjonuje Grabower Friedhof (obecnie obszar parku im. S. Żeromskiego), ale miejsce pod nowe pochówki się kończy…

Zapada zatem decyzja: należy wybudować nowy komunalny cmentarz. Reprezentacyjną nekropolię na miarę szczecińskiej metropolii. Tylko gdzie? Spojrzenie na mapę i jest: bezdrzewny, urozmaicony fizjograficznie (wąwozy, wzniesienia, cieki wodne) i częściowo wykorzystywany rolniczo teren pomiędzy drogami prowadzącymi do Berlina (Berliner Strasse – dziś ul. Mieszka I) i Pasewalku (Pasewalker Chausee – dziś ul. Ku Słońcu). Od zachodu sąsiaduje z cmentarzem wojskowym i poligonem, od strony południowo – zachodniej z gospodarstwem młynarza, a od wschodu z linią kolejową łączącą Szczecin z Jasienicą. Teren duży, ciekawy krajobrazowo – tak, tu powstanie cmentarz.

Do pracy nad projektem zasiada miejski radca budowlany Wilhelm Meyer. Doświadczony architekt, który już zdążył pokazać, iż jest mistrzem w swojej profesji. Do pomocy ma Georga Hanniga, dyplomowanego ogrodnika z wieloletnią praktyką zawodową, w tym także w urządzaniu cmentarzy. Oboje znają ówczesne trendy w sztuce ogrodowej i nagrobnej. Mają na wzór takie nekropolie o charakterze parkowym jak w Hamburgu, czy we Wiedniu. Ale wiadomo, to tylko wzór, szczecińskiemu cmentarzowi trzeba nadać indywidualny charakter. Ma być nie tylko miejscem kojarzonym z pochówkami, ze śmiercią, ale parkiem, gdzie architektura będzie harmonijnie łączyć się z otaczającą ją zielenią…

 

Kalendarium:
(w trakcie uzupełniania)

DataWydarzeniaFoto
OKRES DO 1945 R.
27.06.1899 r. Wydział budownictwa nadziemnego magistratu Szczecin przesłał policji budowlanej do zatwierdzenia projekt założenia cmentarnego wraz z projektem ogrodzenia
7.11.1899 r.Władze miejskie oficjalnie podjęły decyzję o utworzeniu cmentarzaTeren przyszłego cmentarza
1900Pierwszym dyrektorem cmentarza został Georg Hannig (przeczytaj biografię)GeorgHannig
Luty 1900Początek prac
Październik 1900Pierwsze nasadzenia drzew
18.12.1900Nastąpił odbiór ogrodzenia
6.12.1901 r.Oficjalne otwarcie cmentarza, pierwsze pogrzeby
1900 – 1902Budowa kaplicy głównej z kostnicą
1901 – 1904Budowa bramy głównej od strony ul. Ku Słońcu
1907 r.Powstał tzw. Gaj Urnowy
1910 r.Projekt Gaju Urnowego został wysłany na światową wystawę sztuki cmentarnej w Brukseli i został wysoko oceniony.
1911 r.Pierwsze pochówki całopalne w Gaju Urnowym (14 września uchwalono ustawę zezwalającą w Prusach na pochówki całopalne)
1912 r.Powstał pierwszy regulamin cmentarza
1918 r.Rozszerzenie cmentarza w kierunku zachodnim
1919 r.Modyfikacja regulaminu, rozszerzenie go na teren całego cmentarza
16.02.1925 r.Do użytku zostało oddane krematorium (budowane od 1924 r.)
1928 r.Georg Hannig zrezygnował z funkcji dyrektora cmentarza (ze względu na stan zdrowia), posadę po nim objął Franz Herbert
1928 – 1930 r.Budowa kaplicy modernistycznej przy Alei Leszczynowej
1941 r.Wystąpienie do władz wojskowych o przekazanie części poligonu pod nowe pochówki (odmówiono)
20.09.1941 r.Nalot aliancki uszkodził bramę główną, spłonęła cała kartoteka znajdująca się w budynku administracyjnymZniszczona brama na powojennym zdjęciuZniszczona brama na powojennym zdjęciu
20/21.04.1943 r.Nalot aliancki uszkodził kaplicę modernistyczną przy Alei Leszczynowej
5/6.01.1944 r.Brytyjskie samoloty zrzuciły bomby na cmentarz
OKRES PO 1945 R.
5.07.1945 r.Początek organizowania polskiego cmentarza (późniejsza Kwatera Pionierów)
27.08.1945 r.Początek polskiej ewidencji grobów
1946 r.Pierwsze pochówki na Kwaterze Wojennej (oficjalna nazwa: Cmentarz Bohaterów)
1947 r.Zatwierdzenie projektu Kwatery Wojennej
1954 - 1955 r.Remont basenu przed kaplicą główną
1956 r.Zniszczenie Kwatery Pionierów przez spychacz
1959 r.Zakończenie prac nad tworzeniem Kwatery Wojennej;
Początek odbudowy bramy głównej
1961 – 1963 r.Ukończenie odbudowy bramy, kolejno: wschodniego skrzydła (1961), hali bramnej (1962) i zachodniego [prawego] skrzydła (1963)
1961 r.Włączenie do cmentarza części placu ćwiczeń przy ul. Ku Słońcu (Ok. 4,5 ha)
1967 r.Pierwszy pochówek na Kwaterze Zasłużonych (kwatera nr 44);
Przebudowa polsko – radzieckiej kwatery wojennej (z okazji 50-tej rocznicy Rewolucji Październikowej);
Budowa pomnika „Bohaterom poległym na piastowskim szlaku”
28.10.1967 r.Uroczyste odsłonięcie Pomnika Braterstwa Broni
1968 – 1971 r.Projekt zagospodarowania i pierwsze pochówki w rejonie alei Topolowej, w środkowej części cmentarza
Ok. 1970 r.Zajęcie pod pochówki terenu dawnego cmentarza wojskowego przy bramie od strony ul. Karola Miarki
1973 r.Remont kaplicy przy drugiej bramie od strony ul. Karola Miarki
1975 r.Uporządkowanie i remont Kwatery Pionierów, ustawienie pomnika „Kwatera Pionierów Szczeciński 1945 – 1946”
Grudzień 1975Pierwsze pochówki w Kwaterze Ruchu Robotniczego
1978 r.Uporządkowanie kwatery jeńców belgijskich;
Budowa pomnika „Pamięci Działaczy Ruchu Robotniczego”
12.05.1981 r.Pożar kaplicy głównej
1982 r.Utworzenie kwatery mojżeszowej (kwatera nr 62)
1983 - 1994 r.Odbudowa kaplicy głównej
1984 r.Rozebranie kaplicy modernistycznej przy Alei Leszczynowej
16.06.1985 r.Cmentarz Centralny został wpisany do rejestru zabytków
1986 r.Pierwsze pochówki w Kwaterze Kombatantów
1989 r.Powstanie obelisku „Bohaterom Września 1939”;
Budowa pomnika „Tym co nie powrócili z morza…”
1990 r.Budowa „Krzyża Katyńskiego”
1991 r.Powstanie obelisku ku czci „Ofiar Stalinizmu”
1994 r.Budowa pomników: „Pamięci Sybiraków”, „Krzyż prawosławny” na Kwaterze Wojennej, „Pamięci Dzieci Nienarodzonych”
1995 r.Budowa pomników: „ Pionierów Szczecina 1945-1946” na Kwaterze Pionierów; „Pamięci Kombatantów” na Kwaterze Kombatantów; „Pamięci Zmarłych Szczecinian”
1999 r.Budowa pomnika „Krzyż Grudnia ‘70”, zwanego również Krzyżem Męczeństwa Narodu Polskiego
2003 r.Założenie Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego
2004 r.Budowa pomników: „Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych”; „Armii Krajowej”
2005 r.Przy kaplicy głównej pracę zaczęło krematorium
2006 – 2007 r.Rewitalizacja dawnego Gaju Urnowego – tworzenie lapidarium
11.05.2007 r.Oficjalne otwarcie lapidarium
2008 r.Remont bramy głównej
2009 - 2010 r.Remont ogrodzenia
2010 r.Wytyczenie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego i ścieżki botanicznej
2010Budowa pomnika „Pamięci Olimpijczyków”
2011 r.Cmentarz wśród siedmiu cudów Polski wg plebiscytu „National Geographic Traveler”;
2011Odsłonięcie kopii pomnika „Matka Ziemia”
Styczeń 2013 r.Budowa pomnika „Ofiar Katastrofy Promu Jan Heweliusz” (przeczytaj wpis)
03 – 05.2013 r.Modernizacja Kwatery Zasłużonych (przeczytaj wpis)IMG_1368
09.2014 r.Odsłonięcie pomnika "Matki Sybiraczki" (przeczytaj wpis)
10.2014 r. Remont alejek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *