Kwesta Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego 2014 r. – zapowiedź

Jak co roku 1 listopada na Cmentarzu Centralnym będzie można wesprzeć wybrane stowarzyszenia i organizacje.

Swoją kwestę już po raz 11-ty zorganizuje Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego, tradycyjnie przeznaczając zebrane fundusze na odnowienie wybranego, zaniedbanego nagrobka zasłużonego Szczecinianina.  

 

Jak wykorzystano środki z zeszłorocznej kwesty ?

 

W ubiegłym roku do puszek Stowarzyszenia trafiło niespełna 8 tys. zł. Zebrane środki zostały przeznaczone na renowację symbolicznego nagrobka polskiego nauczyciela w międzywojennym Szczecinie, działacza szczecińskiej Polonii, Aleksandra Omieczyńskiego.

 

Jaki jest cel tegorocznej kwesty ?

 

Każdy kto zdawał w Szczecinie egzamin na prawo jazdy zna ulicę GoliszaCiekawe ile osób wie kim był patron tej właśnie ulicy ?

Jego symboliczny grób znajduje się w kwaterze zasłużonych na szczecińskim Cmentarzu Centralnym (obok nagrobka Aleksandra Omieczyńskiego) I właśnie na jego odnowienie będą zbierane środki podczas tegorocznej kwesty Stowarzyszenia.

Maksymilian Golisz był polskim nauczycielem i działaczem polonijnym w niemieckim Szczecinie. Urodził się 18. października 1906 r. w Wielu, stracony został 1. kwietnia 1943 r. w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. 

Przyjechał do Szczecina w 1933 r., przeniesiony przez Związek Polskich Towarzystw Szkolnych z Mikołajek, gdzie władze niemieckie odebrały mu prawo nauczania. Do kwietnia 1934 r. prowadził zajęcia w działającej popołudniami szkole polskiej w Szczecinie. Uczęszczały do niej dzieci pracowników Konsulatu RP i członków Polonii szczecińskiej. Wiosną 1934 r. założył drużynę harcerską, której nadano imię „Gryf”. Jesienią 1934 r. przeniósł się do Berlina, gdzie pełnił funkcję kierownika Towarzystwa Szkolnego „Oświata” i współpracował z placówką wywiadu polskiego „Bombaj”, działającą w szczecińskim konsulacie. We wrześniu 1939 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. W 1940 r. jako obywatel niemiecki został wcielony do Wehrmachtu, a rok później ponownie aresztowany i skazany na śmierć. [tekst opracowany przez p. A. Bartczak].

 

 Informacje o kweście:Ja podczas kwesty

 

  • Inicjatorem kwesty jest Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego; stoisko Stowarzyszenia znajdować się będzie przy bramie głównej.
  • Godziny prowadzenia zbiórki: 10.00 – 17.00
  • Wolontariusze wyposażeni będą w identyfikatory, transparenty oraz opatrzone napisami puszki.

 Ja oczywiście także będę kwestować, po raz już 7-ty 😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *