Pomniki poległych w I w.ś.

Na początek polecam wpis: „Pomniki poległych w I wojnie światowej – zarys tematu”, który zwięźle odpowiada na pytania: gdzie stawiano owe pomniki, kto był ich inicjatorem i jaką najczęściej przybierały formę.

Poniższa lista nie ma charakteru zamkniętego. Znajduje się na niej obecnie 35 obiektów (33 pomniki i 2 tablice) zachowanych w całości, częściowo lub już nieistniejących.


DZIELNICA, ULICALOKALIZACJA POMNIKA / TABLICY (pierwotna)KOMU POŚWIĘCONYFORMA I SYMBOLIKA MILITARNASTAN OBECNYFOTO
Bukowe-Klęskowo, ul. Chłopskacentrum wsi, przy rozwidleniu drógmieszkańcom wsi Hökendorfprostopadłościenny postument zwieńczony figurą orła z częściowo rozpostartymi skrzydłami, w górnej części postumentu – krzyż żelazny, w dolnej części – profil hełmuzachowana jedna ściana z widocznymi inskrypcjami (umieszczona jako element pomnika ofiar wojen XX w. obok kościoła pw. św. Stanisława)zachowana jedna ściana pomnika pierwszowojennego w Klęskowie
Dąbie, ul. Goleniowskawewnątrz kaplicy na cmentarzu251 poległym mieszkańcom Altdammtablicanie zachowana
Dąbie, ul. E. Gierczakcentrum miasta, przed (nieistniejącym już) ratuszemmieszkańcom miasta Altdammrzeźba figuralna - mężczyzna w hełmie, trzymający tarczę - na postumencienie zachowanynieistniejący pomnik pierwszowojenny w Dąbiu
Dąbie, ul. Koszarowaprzy koszarach pułku artyleriiżołnierzom z 2. batalionu transportowegogłaz z wyrytym profilem głowy w hełmiezachowany bez symboliki, z nową tablicą inskrypcyjną upamiętniającą powstanie Technikum Melioracji
Dąbie, ul. Pomorskaprzy cmentarzu obozu jenieckiego w Altdammbrytyjskim żołnierzom zmarłym w obozie obelisknie zachowany
Golęcino, ul. Strzałowskacmentarz przykościelnymieszkańcom wsi Frauendorfpostument z kamieni polnych przykryty piramidalnym blokiem kamiennym z wyrytym krzyżem żelaznym wpisanym w wieniec laurowyzachowany, nieczytelna tablica
z inskrypcją
pomnik pierwszowojenny na Golęcinie (Frauendorf)
Gumieńce, ul. Krakowska / Lwowskaw pobliżu kościoła, przy głównej ulicymieszkańcom wsi Scheuneprostopadłościenny postument zwieńczony figurą orła z rozpostartymi skrzydłami, na ścianie frontowej krzyż żelaznyzachowany postument
z częściowo zatartymi inskrypcjami, wtórnie wykorzystany (w miejscu orła figura Chrystusa)
zachowany postument pomnika pierwszowojennego na Gumieńcach
Gumieńce, ul. Ku Słońcucmentarz Centralny, przy kw. 20żołnierzom z 357 pułku piechotysześcioboczny postument zwieńczony rzeźbą orła ze złożonymi skrzydłami, na ścianach wypisane miejscowości bitew 1 w.ś.zachowany (odnowiony)
Gumieńce, ul. Ku Słońcucmentarz Centralny, przy kw. 20 Fb/dgłaz zwieńczony krzyżem żelaznymzachowany, bez tablicy inskrypcyjnej
Gumieńce, ul. Ku Słońcucmentarz Centralny, między kw. 6B i 7Cżołnierzom Landwery z 2. pułku piechotyna postumencie rzeźba figuralna przedstawiająca św. Jerzego walczącego ze smokiemzachowany (odnowiony)
Gumieńce, ul. Ku Słońcużołnierzom z 209. rezerwowego pułku piechotyprostopadłościenny cippus z płaskorzeźbą wojownika z mieczemzachowany
Gumieńce, ul. Ku Słońcucmentarz Centralny, Aleja Kasztanowa, przy kw. 9Dmarynarzom z m/s Augsburggłaz z inskrypcjązachowany (odnowiony)
Gumieńce, ul. Ku Słońcucmentarz Centralny, dawny plac Lipowy, obecnie kw. 2Bczłonkom Szczecińskiego Towarzystwa Gimnastycznegopiramida (kształt trójkąta) na postumencienie zachowany
Gumieńce, ul. Ku Słońcucmentarz Centralny, plac między kw. 13A i 14Ab/dprostopadłościenny cippusnie zachowany
Jezierzyce, ul. Wiewiórczaprzy cmentarzumieszkańcom wsi Jeseritzobelisk ścięty w górnej części i zwieńczony krzyżem żelaznymnie zachowanynieistniejący pomnik pierwszowojenny w Jezierzycach
Kijewo, ul. Zajęczazielony skwermieszkańcom wsi Rosengartenkopiec z kamieni polnychnie zachowany
Klucz, ul. Bielańskaprzy rozwidleniu drógmieszkańcom wsi Klützgłaz z inskrypcja i krzyżem żelaznym zwieńczony figurą orła z rozpostartymi skrzydłamizachowany w kilku fragmentach, brak orłazwalony pomnik pierwszowojenny w Kluczu
Osów, ul. Miodowaprzy kościelemieszkańcom wsi Wussowgłaz z inskrypcją i krzyżem żelaznymzachowany, współczesna tablicaPierwszowojenny pomnik na Osowie ze współczesną tablicą
Płonia, ul. Ceramicznacmentarz mieszkańcom wsi Buchholzobelisk z inskrypcją i krzyżem żelaznymzachowanyPierwszowojenny pomnik na cmentarzu w Płoni
Podjuchy, ul. Chromowana górceb/dkulanie zachowanynieistniejący pierwszowojenny pomnik-kula w Podjuchach
Podjuchy / Widok, ul. Radosnacmentarzmieszkańcom wsi Friedensburggłaz na kopcu z kamieni polnychzachowany, współczesna tablicaPierwszowojenny pomnik w dzielnicy Widok
Skolwin, ul. Inwalidzkaprzy kościelemieszkańcom wsi Scholwinprostopadłościenny postument z płaskorzeźbą hełmunie zachowanynieistniejący pomnik pierwszowojenny na Skolwinie
Skolwin, ul. Stołczyńskaprzy papierni Feldmühlepracownikom papierni Feldmühleb/db/dNieistniejący pomnik pierwszowojenny pracowników papierni Feldmühle
Sławociesze, ul. Stary szlakcmentarzmieszkańcom wsi Franzhausenstela na cokole z wyrytym krzyżem żelaznymzachowany cokółpomnik pierwszowojenny w Sławocieszu, zdj. przedwojenne
Stołczyn, ul. Kościelnaprzy kościelemieszkańcom wsi StolzenhagenKształt trójkątny (piramidalny), wpisany
w 2 ceglane łuki z kratownicą, wyryty krzyż żelazny
zachowany, brak tablic z nazwiskamizachowany częściowo pomnik pierwszowojenny na Stołczynie
Śmierdnica, Nauczycielskaprzy kościelemieszkańcom wsi Mühlenbeckobelisk zwieńczony rzeźbą orła z rozpostartymi skrzydłami, w górnej części pomnika wyryty krzyż żelaznyzachowana podstawa ze schodkami ? nieistniejący pomnik pierwszowojenny w Śmierdnicy
Śródmieście, ul. Bogurodzicywewnątrz kościoła św. Jana Chrzciciela111 katolickim parafianom marmurowa tablicazachowanatablica z nazwiskami 111 parafian z kościoła przy ul. Bogurodzicy poległych w I w.ś.
Śródmieście, ul. Narutowiczaprzy koszarach grenadierówgrenadieromobelisknie zachowany
Warszewo, Puszcza Wkrzańskaleśne wzgórzesportowcom ze Związku Gimnastycznego i Sportowego Szczecin-Drzetowodwie połówki przeciętego głazu umieszczone na kopcu z kamieni polnychzachowany (odnowiony)rycina pomnika poświęconego sportowcom ze Związku Gimnastycznego i Sportowego Szczecin-Drzetowo
Warszewo, ul. Wapiennacmentarzmieszkańcom wsi Warsowb/dzachowany cokół
i fragment pomnika
Częściowo zachowany pomnik pierwszowojenny na Warszewie
Wielgowo, ul. Bryczkowskiegoprzy rozwidleniu dróg w centrum wsimieszkańcom wsi Augustwaldeobelisk z inskrypcją i wyrytym krzyżem żelaznymzachowany w kilku fragmentachfragmenty pomnika pierwszowojennego w Wielgowie
Załom, ul. Lubczyńska / Łąkowaw centrum wsi, przy szkoleb/dobelisk z wyrytym krzyżem żelaznymzachowany, brak tablicy inskrypcyjnejpomnik pierwszowojenny w Załomiu
Zdroje, ul. Młodzieży Polskiejprzy kościelemieszkańcom wsi Finkenwalderzeźba orła na postumenciezachowany fragment orłapomnik pierwszowojenny w Zdrojach, widok przedwojenny
Żelechowa, ul. Ostrowskacmentarz, na wzniesieniumieszkańcom wsi Züllchowmonumentalna bryła pomnikowa, zestawiona z prostopadłościennych i sześciennych bloków formą przypominająca katafalkzachowanymonumentalny pomnik pierwszowojenny w Żelechowej
Żydowce, ul. Inżynierskacmentarzmieszkańcom wsi Sydowsaueprostopadłościenny postument zwieńczony hełmem, na ścianach inskrypcje i wyryty krzyż żelaznyzachowany w kilku fragmentachStrącony z cokołu pomnik pierwszowojenny w Żydowcach