Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Szczecin

Od 1 czerwca 2013 r.* (z późniejszą zmianą w 2014 r.) na terenie gminy Szczecin obowiązują poniższe opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych, kaplicy oraz inne.

*Zarządzenia Nr 227/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2013r. i Zarządzenie nr 410/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2014 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wysokość opłat (brutto)
Cmentarz Zachodni
Wysokość opłat (brutto)
Cmentarz Centralny, Dąbie, Zdroje, Płonia oraz Wielgowo
1. Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat w:
– grobie ziemnym dziecka do 6 lat
– grobie ziemnym pojedynczym
– grobie ziemnym głębinowym (dwupoziomowym)
– grobie ziemnym rodzinnym (dwumiejscowym w poziomie)
360,00 zł
600,00 zł
725,00 zł
990,00 zł
520,00 zł
850,00 zł
1 046,00 zł
1 430,00 zł
2. Opłata za dzierżawę miejsca po 20 latach na okres następnych 20 lat (opłata prolongacyjna) za:
– grób ziemny dziecka do 6 lat
– grób ziemny pojedynczy
– grób ziemny głębinowy
– grób rodzinny dwumiejscowy
– grób rodzinny trzymiejscowy
– 0,5 działki rodzinnej
 –267,00 zł
338,00 zł
546,00 zł
780,00 zł
1 170,00 zł
390,00 zł
3. Opłata za pierwsze i kolejne dochowania urny do istniejących mogił ziemnych, grobu murowanego lub niszy urnowej 198,00 zł 220,00 zł
4. Opłata za pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego 228,00 zł 253,00 zł
5. Opłata za miejsce pod grób rodzinny z obowiązkiem wymurowania grobu murowanego na okres 50 lat:
– o jednym miejscu w poziomie i dwóch miejscach w pionie
– o dwóch miejscach w poziomie i dwóch miejscach w pionie
– za każde następne miejsce w pionie2 600,00 zł
4 160,00 zł
1 300,00 zł
6. Opłata za użytkowanie niszy urnowej do pochówku 4 urn w ścianach urnowych na okres 20 lat 3630,00 zł 4444,00 zł
7. Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w ,,Ogrodzie Pamięci’’ 156,00 zł
8. Opłata za udostępnienie miejsca ziemnego na 20 lat
– do pochówku urny – typ I (miejsce przy ścianie z cegły, ujednolicone tablice granitowe 25×25 cm)
– do pochówku urny – typ II (miejsce przy ozdobnym słupku z cegły, ujednolicone tablice granitowe 12,5x 25 cm)
– do pochówku urny – typ III (miejsce murowane w ziemi na pochówek 4 urn z nagrobkiem granitowym)

432,00 zł

324,00 zł

3318,00 zł

624,00 zł

468,00 zł

4.793,00 zł
9. Opłata za grób murowany z miejscem na 20 lat:
– o jednym miejscu w pionie
– o dwóch miejscach w poziomie i jednym w pionie
– za każde kolejne miejsce w pionie

1950,00 zł
3900,00zł
950,00 zł
 —
10 Opłata za wybudowanie grobu murowanego na Cmentarzu Centralnym:– dwukomorowego w pionie– czterokomorowego o dwóch miejscach w poziomie i dwóch w pionie,z komorami izolacyjnymi nad każdym pionem    8 000,00 zł 
15 800,00 zł


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY, CHŁODNI MIEJSKIEJ ORAZ INNYCH OPŁAT
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wysokość opłat (brutto)
1. Opłata za przechowanie zwłok w Chłodni Miejskiej:
a) zwłoki normalne do 10 dni za dobę
b) zwłoki normalne powyżej 10 dni i zwłoki w rozkładzie za dobę (za każdą rozpoczętą dobę)
c) zwłoki osób chowanych na koszt MOPR
46,00 zł
66,00 zł
41,00 zł
2. Opłata za wystawienie zwłok w kaplicy:
– nawa główna 30 min
– nawa główna 60 min
– nawa boczna 30 min
– nawa boczna 60 min
– nawa boczna (rozpoznanie) 15 min
242,00 zł
364,00 zł
141,00 zł
192,00 zł
71,00 zł
3. Opłata za wystawienie podwójne (dwóch trumien lub urn razem):
– nawa główna 30 min
– nawa główna 60 min
– nawa boczna 30 min
354,00 zł
525,00 zł
190,00 zł
4. Opłata za korzystanie z sali do ubierania i kosmetyki ciał (od 1 ciała) 45,00 zł
5. Opłata od pochówku na cmentarzu:
a) osoby dorosłej
b) dziecka, szczątek, urny
121,00 zł
60,00 zł
6. Opłata za uzgodnienie warunków pochówku, wytyczenie miejsca pod pochówek lub ekshumację 110,00 zł
7. Opłata za nadzór nad każdą przeprowadzoną ekshumacją 50,00 zł
8. Opłata za czynności związane z nadzorem i odbiorem technicznym grobów murowanych (za każdą komorę pod pochowanie) 55,00 zł
9. Opłata za dokonywanie zastrzeżeń i zapisów w księgach 30,00 zł
10. Opłata za czynności formalno-prawne związane z przekazywaniem uprawnień do dysponowania grobem murowanym 30,00 zł
11. Opłata za nadzór nad ustawieniem nagrobka, wymianą lub gruntownym remontem nagrobka (do zezwolenia musi być dołączony szkic stawianego nagrobka z podanymi wymiarami) 100,00 zł
12. Opłata za kremację:
a) dziecka do 6 lat
b) wykonywana na zlecenie MOPR
c) osoby dorosłej
d) szczątek po ekshumacji
363,00 zł
363,00 zł
650,00 zł
700,00 zł
13. Opłata za udostępnienie sali TV przy krematorium 25,00 zł
14. Opłata za dzwony elektroniczne 17,00 zł
15. Opłata za postój samochodu osobowego na terenie wydzielonym i zamkniętym 2,80 zł za godzinę postoju

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WJAZD POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

 

L.P. RODZAJ POJAZDU
CEL WJAZDU
ZA 1 WJAZD ZA MIESIĄC *) (w tym rabat 10%) ZA ROK KALENDARZOWY *) (w tym rabat 20%)
CENA (BRUTTO) CENA (BRUTTO) CENA (BRUTTO)
1. POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB
1.1 Samochód osobowy do pogrzebu – nie więcej niż 5 pojazdów 20,00
(za 1 pojazd)
1.2 Motocykl (wjazd do konduktu pogrzebowego) 10,00
(za pojazd)
   
1.3 Samochód osobowy do pogrzebu – powyżej 5 pojazdów 40,00
(za 1 pojazd)
1.4 Wjazd samochodu osobowego nie związanego z pogrzebem 45,00 891,00  –
1.5 Autokar 80,00 1 584,00 16 896,00
1.6 Rower wielośladowy typu „riksza” do zarobkowego przewozu osób 4,00 102,00
1.7 Minibusy przewożące powyżej 7 osób *) 55,00 1 100,00
2. POJAZDY DOSTAWCZE
2.1  Samochód dostawczy lub osobowy do 3,5 t *)  60,00  1 200,00
2.2  Samochód ciężarowy od 3,5 do 5,0 t i sprzęt samojezdny *)  100,00  1 980,00  –
2.3  Samochód ciężarowy pow. 5 ton lub ciągnik (+ przyczepa) *)  130,00  2 574,00  –
2.4  Samochód osobowy z przyczepką *)  50,00  990,00  –
3. POJAZDY ZAKŁADÓW POGRZEBOWYCH
3.1 Karawany (z wyjątkiem wjazdów z ciałami do chłodni miejskiej) Opłata miesięczna zryczałtowana 150,00
4.  Opłata za wydanie karnetu dla mieszkańca gminy Szczecin na 10 wjazdów na teren cmentarza:
– dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową **)
– dla osoby powyżej 75 roku życia ***)

20,00
40,00
5.  Przepustka jednorazowa ****)
– dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową
– dla osoby powyżej 75 roku życia
10,00
16,00

*      Wjazdy jedynie w dni robocze.
**     Karnet jest biletem rocznym na 10 wjazdów,  wydawanym dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. Jest ważny tylko z osobą, na którą został wydany po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja itp. – ze zdjęciem) do celów kontroli przy wjeździe lub wyjeździe. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz. 11.00 wyjazd do godz. 13.00). Karnet jest ważny 12 miesięcy od daty jego zakupu, w okresie jego ważności nie wydaje się nowych karnetów ani duplikatów karnetów zagubionych, skradzionych, zniszczonych.
***    Karnet jest biletem rocznym na 10 wjazdów,  wydawanym dla osób powyżej 75 roku życia. Jest ważny tylko z osobą, na którą został wydany po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja itp. – ze zdjęciem) do celów kontroli przy wjeździe lub wyjeździe. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz. 11.00 wyjazd do godz. 13.00). Karnet jest ważny 12 miesięcy od daty jego zakupu, w okresie jego ważności nie wydaje się nowych karnetów ani duplikatów karnetów zagubionych, skradzionych, zniszczonych.
****   Osoby niepełnosprawne posiadające kartę arkingową i osoby powyżej 75 roku życia, które nie pobrały karnetu np. osoby przyjezdne mogą wykupić przepustkę po okazaniu posiadanej karty parkingowej lub dokumentu potwierdzającego wiek. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz. 11.00 wyjazd do godz. 13.00).

 

 WYKAZ POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNEGO WJAZDU NA TEREN CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

L.P. KATEGORIA POJAZDU RODZAJ PRZEPUSTKI
1. Pojazdy i sprzęt samojezdny do realizacji umów (zamówień) udzielonych przez Gminę Miasto Szczecin wg pisemnego zapotrzebowania na okres realizacji umowy
2. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych oraz Urzędu Miasta w Szczecinie wg wykazu osób i pojazdów zatwierdzonego przez dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
3. Organizatorzy uroczystości, odbywających się na cmentarzu, przy pomnikach pamięci wg pisemnego zapotrzebowania złożonego przez orgnaizatora do dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
4. Samochód osobowy z osobą prowadzącą ceremonię pogrzebową jednorazowa bezpłatna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *